Registration

Řízené slovníky/ontologie v ČR, jak fungují, kde je najít, číselníky ČÚZK, ČSÚ aj.

Contact info
events@eosc.cz

Registrací souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním vašich osobních údajů pořadatelem za účelem organizace akce a monitorování. Viz naše Zásady ochrany osobních údajů e-INFRA CZ na https://www.e-infra.cz/zpracovani-osobnich-udaju.