March 22, 2024
online
Europe/Prague timezone

Registration

Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů (PIDs)

Opened Feb 1, 2024
Closed Mar 22, 2024
Contact info
events@eosc.cz

Registrací souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a zpracováním vašich osobních údajů pořadatelem za účelem organizace akce a monitorování. Viz naše Zásady ochrany osobních údajů e-INFRA CZ na https://www.e-infra.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

Registration is closed
The registration period has passed.