October 10, 2024
online
Europe/Prague timezone

Anotace

Někteří výzkumníci dnes musí v rámci různých vědeckých projektů vytvářet a zveřejňovat data, která použili při tvorbě vlastních odborných publikací. Dokud nebudou všechny informace „otevřeny“, nemohou být zveřejněny ani výsledky jejich práce. K popsanému účelu dnes již existuje značné množství veřejných uložišť, jež se nazývají repozitáře. Zenodo patří mezi nejznámější z nich a také nejčastěji používaný, a proto se přednášející pokusí právě na něm ukázat nejběžnější funkce veřejných uložišť.

 

Přínos pro účastníky

Všichni účastníci by měli být schopní po absolvování přednášky ovládat alespoň základní úkony prakticky v každém obecném repozitáři, což jim pomůže při uplatňování principů Open Science.

 

Úroveň

začátečník

 

Jazyk

čeština

 

Předpoklady

Základní znalost pojmů Open Science a FAIR data

 

Lektor

 

Mgr. Bc. Aleš Mučka, Ph.D.

 

Odborný zaměstnanec Ústřední knihovny VŠB-TUO a od října 2023 první Data Steward na VŠB-TUO. Titul bakaláře získal v oborech Archivnictví a Historie. Magisterský titul pak v oboru Historie a titul Ph.D. v oboru Dějiny starověku. Vše absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně. Pan Mučka je také členem Data Steward komunity, spolupracuje s Národní repozitářovou platformou a přednáší na Ph.D. Akademii VŠB-TUO.

 

 

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Prague
online
Registration
Registration for this event is currently open.