Anotace

Třetí ze série přednášek věnovaných tématům z oblasti organizace znalostí. Zatímco první přinesla povšechný úvod a druhá se zabývala teoretickými a metodologickými aspekty řízených slovníků a ontologií, aktuální vstup je věnován ukázkám konkrétních řešení. Protože systémy organizace znalostí jsou strukturálně i funkčně integrální součástí informačního systému jako celku, jednotlivé příklady jsou zasazeny do kontextu tvorby a správy metadat, zpracování informačních objektů a metod vyhledávání i filtrace záznamů. Jednotlivé mikrokazuistiky jsou věnovány specifickým otázkám práce s řízenými slovníky a ontologiemi spojeným s tvorbou, výběrem, strukturou, sémantikou, syntaktikou, granularitou, formáty, propojitelností, správou a používáním těchto systémů. 

 

Přínos pro účastníky

Účastníci školení získávají komplexní praktické dovednosti pro využívání řízených slovníků a ontologií v informačních systémech, jsou schopni posoudit problematické aspekty konkrétních řešení a zvolit nejvhodnější způsob implementace těchto systémů a práce s nimi. 

 

Úroveň

začátečník

 

Jazyk

čeština

 

Předpoklady

Absolvovaná školení o organizaci znalostí a o metadatech I a II, nebo zhlédnutý záznam

 

Lektor

 

Josef Schwarz

 

Josef Schwarz (*1974) se dlouhodobě zabývá problematikou pořádání informací, věcného zpracování a vyhledávání dokumentů především z metodologického a praktického hlediska; v této oblasti se podílí na realizaci projektů, přednáší a poskytuje konzultace. V současnosti pracuje jako digitální kurátor v Centru informačních technologií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v projektu LINDAT/CLARIAH-CZ.

 

 

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Prague
online
Registration
Registration for this event is currently open.
Surveys
There is an open survey.