June 3, 2024
online
Europe/Prague timezone

Anotace

V rámci této přednášky se seznámíme se základními principy otevřených dat, jejich legislativním ukotvením a návazností na evropské datové politiky. Na konkrétních případech práce s daty si ukážeme, jak se liší kvalita poskytovaných dat v rámci institucí. Přednáška nabídne konkrétní příklady využití již zveřejněných dat, nad kterými vznikly reálné aplikace, které můžete každodenně využívat. 

 

Přínos pro účastníky

  • Seznámí se s agendou otevřených dat veřejné správy
  • Seznámí se s jednotlivými definičními principy otevřených dat
  • Zjistí, jak se liší kvalita poskytovaných dat napříč veřejnou správou ČR
  • Dozví se o chystaných novinkách v datové politice EU
  • Zjistí, jak se liší otevřená data a FAIR data
  • Dozví se o fungováním datového katalogu data.Brno.cz

 

Úroveň

začátečník, středně-pokročilý, pokročilý

 

Jazyk

čeština

 

Předpoklady

Zájem o problematiku datové politiky veřejné správy

 

Lektor

 

Mgr. Martin Dvořák

 

Martin Dvořák je specialistou v oblasti datové analytiky na Sekretariátu EOSC CZ v rámci Ústavu výpočetní techniky MU, kde má na starost monitoring stavu práce s výzkumnými daty v České republice. Dříve pracoval na Oddělení dat a analýz brněnského magistrátu, kde pomáhal s rozvojem platformy data.Brno. Zároveň působil v týmu národní koordinátorky otevřených dat na Ministerstvu vnitra, kde pomáhal veřejné správě s vytvářením metodik a standardů pro publikaci otevřených dat. Jakožto sociální geograf se specializuje na prostorová data a zkoumání jejich vztahů v území. 

 

 

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Prague
online
Surveys
There is an open survey.