May 23, 2024
online
Europe/Prague timezone

Anotace

Většina vědců se dodnes ptá, proč mají svá data otevírat a jaký je smysl politiky Open Science. Přednáška ukazuje konkrétní případy, kdy se principy Otevřené vědy osvědčily v praxi a přispěly k rozvoji vědeckého bádání. Což můžou budoucí Data Stewardi využít při navazování vztahů s budoucími výzkumníky ve svých institucí.

 

Přínos pro účastníky

Všichni účastníci by měli být schopni popsat použití Open Science, včetně praktických příkladů, díky čemuž by si měli získat důvěru a zájem vědeckých pracovníků své instituce, což je důležitá práce každého začínajícího Data Stewarda.

 

Úroveň

začátečník

 

Jazyk

čeština

 

Předpoklady

Základní znalost pojmů Open Science a FAIR data.

 

Lektor

 

Mgr. Bc. Aleš Mučka, Ph.D.

 

Mgr. Bc. Aleš Mučka, Ph.D. je odborný zaměstnanec Ústřední knihovny VŠB-TUO a od října 2023 první Data Steward na VŠB-TUO. Titul bakaláře získal v oborech Archivnictví a Historie. Magisterský titul pak v oboru Historie a titul Ph.D. v oboru Dějiny starověku. Vše absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně. Pan Mučka je také členem Data Steward komunity, spolupracuje s Národní repozitářovou platformou a přednáší na Ph.D. Akademii VŠB-TUO.

 

 

 

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Prague
online
Surveys
There is an open survey.