October 9, 2023
Komenského nám. 220/2, 602 00 Brno-střed; budova Masarykovy univerzity K2 ve 3. patře, Zasedací místnost Sira Rogera Scrutona č. 300
Europe/Prague timezone

Anotace

Seminář právní aspekty správy výzkumných dat pro Vás přinese základní vhled do problematiky správy osobních údajů a navazujících právních režimů duševního vlastnictví. Seminář bude uveden krátkou kontextovou přednáškou, která zasadí právní aspekty správy výzkumných dat do různých kontextů, se kterými se účastnici mohou v rámci akademického prostředí setkat (projektové, komercializace apod.). Následovat budou dvě odborné přednášky (téma data a osobní údaje a data a duševní vlastnictví). Na závěr bude následovat shrnutí a závěrečná diskuse a zasazení teorie do praktických otázek a odpovědí.

Přínos pro účastníky

Shrnutí nejčastějších právních aspektů spojených se správou výzkumných dat. Zejména se jedná o otázky duševního vlastnictví a zpracování osobních údajů.

 

Úroveň

začátečník

 

Jazyk

čeština

 

Předpoklady

žádné

 

Lektoři

 

Lucie Smolka, Jakub Míšek, Jiří Marek

 

JUDr. Lucie Smolka, Ph.D. je advokátkou, vede soukromou advokátní praxi pod názvem Lawado | law of ideas. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, právo nových technologií a softwarové právo, v těchto oblastech také pravidelně přednáší a publikuje. Vede spolek Open Content, který se zabývá výzkumem otázek práva a moderních technologií a působí jako Legal lead české větve organizace Creative Commons. Je členkou výboru Otevřených měst, kde se soustředí na právní aspekty open source, a vede právní skupinu při EU OSPO Network. 

Jakub Míšek, Ph.D. působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zaměřuje se převážně na otázky data governance a informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů, svobodného přístupu k informacím a práv k datům obecně. Od roku 2015 je členem Pracovní skupiny pro otevřená data Ministerstva vnitra ČR (od r. 2023 Digitální a informační agentury), kde se zapojuje do přípravy legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Ing. Jiří Marek pracuje jako vedoucí sekretariátu EOSC-CZ (administrativní a logistická jednotka na pomoc s implementací European Open Science Cloud (EOSC) v ČR). V rámci Masarykovy univerzity navíc zastává roli Open Science manažera. Je jedním z iniciátorů Brněnské deklarace open source (https://www.otevrenamesta.cz/declaration) s cílem vytvořit českou Národní kancelář open source programu (OSPO) pro veřejný sektor a akademickou sféru. Jiří je chemik (specializace vodíkové technologie) a právník (se specializací na Open Access, Open Agenda a autorské právo) se zájmem o moderní vývoj měst.